Интервю със стария Грандмайстор Ван – Асоциация по Традиционен Ян Тайджи чуан, Тайван

Грандмайстор Дън изпълнява форма със сабя, Традиционен Ян Тайджи чуан

Бутащи ръце

Грандмайстор Дън, форма с ветрило – Традиционен Ян Тайджичуан

Грандмайстор Дън, форма с копие – Традиционен Ян Тайджичуан