Интервю със стария Грандмайстор Ван – Асоциация по Традиционен Ян Тайджи чуан, Тайван

Грандмайстор Дън изпълнява форма със сабя, Традиционен Ян Тайджи чуан

Бутащи ръце