Грандмайстор Дън изпълнява форма със сабя, Традиционен Ян Тайджи чуан