Contact

Георги Деничин
тел. 0889 314569
email: yangoldtaiji@yahoo.com

Ирина Робева-Терезиева
тел. 0886 395 391
email: irkoro@abv.bg

Десислава Бутилова
тел. 0896 819 300
email: dessybut@gmail.com