Грандмайстор Дън, форма с копие – Традиционен Ян Тайджичуан