Интервю със стария Грандмайстор Ван – Асоциация по Традиционен Ян Тайджи чуан, Тайван