Летен лагер по Тайджичуан в Трите Буки, Осогово

В началото на Август, в рамките на 10 дни се проведе традиционния летен лагер по Тайджичуан организиран от БАТЯТ в профилакториум Трите Буки. Както винаги имахме по 4 тренировки на ден, разделени на групи в зависимост от нивото на обучение. Тренирахме форма без оръжие, форма с меч и сабя, а вечер за отмора и бутащи ръце. За положените усилия се възнаграждавахме с хубава храна и песни край вечерния огън.