Летен лагер по Тай чи, х-л Елица, Пампорово

За поредна година се проведе традиционния ни летен лагер по Тай чи в х-л Елица, Пампоров в началото на август 2019 г. Имахме по 4 тренировки на ден сред прекрасната природа, а вечерите изкарвахме в разговори, забавления и музика. Тази година също част от участниците доведоха и семействата си – деца и внуци, което направи групата ни още по-шарена и разнообразна.