Международен тренировъчен лагер и семинар в Рила

МЕЖДУНАРОДЕН ТРЕНИРОВЪЧЕН ЛАГЕР И СЕМИНАР

ЯН СТИЛ ТАЙДЖИЧУАН

ХОТЕЛ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”

ПОД ВРЪХ БЕЛМЕКЕН В РИЛА ПЛАНИНА

05.08. 2017 – 13.08.2017

Учебната програма на лагера включва:

– Основни принципи на Тайджичуан;

– Базови упражнения; Чигун;

– „Чуан 108” (за начинаещи и напреднали);

– Сабя („Дао”) (за ученици минали курса на „Чуан 108”);

– Меч („Дзиен”) (за ученици минали курса на „Чуан 108” и сабя);

– Копие („Чян”) (за ученици минали курса на „Чуан 108”, меч и сабя);

– Основи на бутащите ръце (за ученици минали курса на „Чуан 108”);

По време на лагера ще се провеждат 4 тренировки на ден.

INTERNATIONAL TRAINING CAMP AND SEMINAR

YANG STYLE TAIJIQUAN

HOTEL “HRISTO SMIRNENSKI”

NEAR PEAK BELMEKEN IN RILA MOUNTAIN, BULGARIA

from 5 till 13 AUGUST 2017

PROGRAM

– Basic principles of Taijiquan;

– Basic exercises; Qigong for taiji;

– Quan Tao Lu for beginners and advanced practitioners;

– Saber (Dao);

– Sword (Jian);

– Spear (Qian);

– Basic pushing hands;

Daily training schedule:

07:00 – 08:00 basic exercises and Qi Gong;

10:00 – 11:30 Quan and weapons training;

16:00 – 17:30 Quan and weapons training:

20:00 – 21:00 – pushing hands.

Повече информация – на yangoldtaiji@.com

For more information – yangoldtaiji@yahoo.com