,

Нова зала в жк. Младост 2 за хора в пенсионна възраст

БАТЯТ отвори нов клон в жк. Младост 2, като групата е специално създадена за хора в пенсионна възраст. Програмата и натоварването са изцяло съобразени със спецификата на групата. Минимално натоварване и леки упражнения, които подобряват подвижността, кръвообращението и оросяването на мозъка, укрепват ставите и което е от голямо значение в тази възраст – спомагат за по-доброто равновесие, като по този начин намаляват риска от падания.

Групата е подходяща за хора с хронични заболявания като хипертония, артрит, диабет, Паркинсон, сърдечно-съдови и ставни заболявания и др.; за хора, които не могат да извършват или за които не се препоръчва активна физическа дейност.

Вече групата наброява 8 човека на възраст между 60 и 75 г., като след тренировка се очертава като традиция пиенето на чай или обяд.

Място: Читалище Джон Атанасов, тренировки – вторник и четвъртък 10.30-12ч.