Програма

Старият Ян Стил, практикуван в школата на Българската асоциация по традиционен Ян Тайджичуан, е запазил всички ценни елементи на оригиналното изкуство /виж повече в „За нас“/. Развитието на ученика преминава през три големи стадия – физически, енергиен и духовен, като във всеки от тях има няколко подетапа. Здравата и стабилна структура, разтеглянето на сухожилията, омекотяването на тялото и непрекъснатият поток на движенията са основите, върху които се гради физическият етап на обучението. Той е подготовка за енергийния етап, в който енергията изпълва цялото тяло и се движи в непрекъснат поток през него. В това се корени здравословният и лечебен ефект на Стария Ян стил. Енергията свързва отделните части на тялото в единна, еластична структура и е основата за изграждането на „вътрешната сила” на тайджи /тай чи/ и на бойното изкуство. Заедно с това енергийният етап е връзката между материалното и нематериалните аспекти на съществуването, познанието на света и себепознанието, които са висшата цел на развитието.

Развитието в духовния етап е отворено и безкрайно.

Обучението на учениците в БАТЯТ е съобразено с индивидуалните особености, потребности и здравословно състояние на учениците, като се преминава последователно през изучаването на:

  • Подготвителни упражнения

  • Форма без оръжие – 108 движения на Стария Ян стил

  • Форма със сабя на Стария Ян стил

  • Форма с меч на Стария Ян Стил

  • „Бутащи ръце”

  • „Сан шоу” (форма на договорен двубой)

  • Копие

  • Ветрило

  • Бойно-приложни техники за самозащита.