Основни принципи на Стар Ян Стил – Yangjialaojia, част 1

Източник: „Нов прочит на Тай Джи чуан – Пътуване между материалното и духовното“ от Антоан Ли

Антоан Ли започва своето обучение в Тай Джи – Стар Ян стил през 1972 г. Над 30 г. преподава във Франция и Европа. Удостоен е с правителствена награда за своя принос в областта на китайските бойни изкуства

В своята книга „Нов прочит на Тай Джи чуан – Пътуване между материалното и духовното“ Антоан Ли описва основните принципи и етапи на развитие в стария Ян стил – Yangjialaojia. Това е и стилът, който се преподава в БАТЯТ –  Българската Асоциация по традиционен Ян Тайджи чуан. По-долу са представени откъси от книгата.

Има основни принципи, които следва да се спазват при упражняването на този „психосоматичен спорт“ какъвто е Тай Джи чуан. Едно изкуство, което е едновременно бойно, енергийно и духовно. Някога тези принципи са били пазени в тайна – предназначени само за вътрешните ученици, които обозначавали етапите в напредъка по време на обучението. В наши дни те вече свободно се излагат пред хората, които се интересуват от тях.

За един ученик, който не е преминал през съответното последователно обучение и който не е следвал точните наставления на своя учител няма да му бъде лесно да усвои метода и истинския му смисъл.

„Да прекрачиш прага и да тръгнеш по пътя, това зависи от подадената ръка от страна на учителя, да се опитваш неуморно да следваш метода, това зависи от волята на ученика за самовъзпитание и усъвършенстване“

„Може да се получи известен резултат след три години усилена работа или след десет години, ако не излизате от школата“

Това не може да се сравни с онези стилове, които в момента излизат на „пазара“ на тай джи чуан, като например ускорено обучение или опростени форми. Традиционната форма е стаила в себе си дълбочината на даоиската мисъл, а новите форми възникват в Китай през 1949 г. и често имат идеологически заден фон.

И ако практикуването на тай джи чуан има за цел единствено поддържане на добро здраве то тогава можем да имаме осезаеми резултати след три години редовна практика. Но ако искаме чрез тай джи чуан като бойно изкуство да достигнем до онази степен в обучението, която е свързана със себепознанието и до едно по-високо ниво на изглаждане в практикуването на тези бойни техники, то действително десет години, без да излизате от мястото на тренировката ще бъдат необходими.

За да опишат напредването в практиката с тай джи чуан старите майстори са завещали следната простичка формула:

„Първо трябва да се упражняваме в широки и разгънати движения, с големи крачки, а след това в сбитите и компактни такива“

Различните етапи в обучението по тай джи чуан Yangjialaojia не следват последователно едно след друго, а по скоро според китайския принцип за „трите връщания и деветте обрата“ – човек напредва от едно ниво на друго възприемайки новото ниво като основна задача и същевременно преговаряйки предходното. Важното е да се запази една постоянна връзка между нивата, за да се избегне скъсване между тях.

По-долу са изброени няколко етапа при напредването в обучението по тай джи чуан, като всеки етап е свързан с определена цел при практикуването.

  1. Изучаване – тук тай джи чуан се разглежда като гимнастика подобряваща здравето
  2. Упражняване – тук тай джи чуан се разглежда откъм физическия си аспект, като спорт и включва състезателни практики
  3. Практикуване – тай джи чуан става метод за енергийна регулация и развитие на артистичнизаложби
  4. Ползуване – едно по-фино възприятие на тай джи чуан като бойно изкуство
  5. Философска бойна техника – тай джи чуан еволюира в своето духовно проявление